Parenteel van Augusta Coleta Hanson (22.2)
(Heule)

Remi DEKIMPE (° Zwevegem 1874)

zoon van Theodor DEKIMPE en Martha Dymphna BAERT

° Zwevegem 5 mei 1874

** Geboorteakten Zwevegem niet online **

5 mei 1874 geboorte Zwevegem  
19 jan. 1903 (28 j.) huwelijk met Augusta Coleta Heule  
  overlijden    
  begrafenis    

+

x Heule 19 jan. 1903

** Huwelijksakten online tot 1900 **

1. Augusta Coleta HANSON (° Heule 1881)

dochter Petrus Franciscus HANSON en Silvia Leonie Octavie COUSSEMENT

° Heule 25 mei 1881
g. Charles COTTIGNIER, 59 j., schrijver, Heule
g. Joannes CALLEMIN, 67 j., veldwachter, Heule

N° 109. Het Jaer achttien honderd een en tachentig, den zesentwintigsten Mei, ten drie uren tot na middags, voor ons August Lagae, Brugemeester ambtenaar van den Burgerstand der gemeente Heule, is verschenen Petrus Franciscus Hanson, wever, oud eenendertig jaren, alhier woonagtig, de welken ons heeft vertoond een kind zynde van het vrouwgeslacht, geboren gisteren ten tien uren savonds in zyne wooning binnen deze gemeente Sectie B, van hem vertooner en van zyne huysvrouw Silvia Leonia Octavia Coussement, huishoudster, oud zes en twintig jaren, alhier woonachtig, en waar aan hij verklaerd te geven de voornamen van Augusta Coleta. Gemelde vertooning ende verklaring gedaan in de tegenwoordigheid van Charles Cottignier, schrijver, oud negen en vijftig jaren, en Joannes Callemin, veldwachter, oud zeven en zestig jaren, beide alhier woonagtig, de getuigen hebben met ons geteekend.
(Sign. Ch. Cottignier) (Sign. P. Hanson) (Sign. Auguste Lagae) (Sign. J Callemin)

25 mei 1881 geboorte Sectie B, Heule  
19 jan. 1903 (21 j.) huwelijk met Remi Heule  
  overlijden    
  begrafenis    

+

Uit dit huwelijk: