Parenteel van Catharina Gallebaert (1030.1)
(Sterrebeek)

Joannes VAN BALLEER (+ Sterrebeek 1668)
VAN BOLLE / VAN BOLLEER / BOLLEER / VANDEN BOLLEER / BOLLE

°

  doop    
10 jan. 1649 huwelijk met Catharina Nossegem Sint-Lambertus  
9 mei 1650 doop dochter Chatarina Nossegem Sint-Lambertus  
15 jan. 1653 doop zoon Henricus Sterrebeek Sint-Pancratius  
6 jun. 1655 doop dochter Elisabeth Nossegem Sint-Lambertus  
24 jul. 1657 doop dochter Clara Sterrebeek Sint-Pancratius  
21 apr. 1660 doop dochter Ida Sterrebeek Sint-Pancratius  
18 jan. 1663 doop zoon Joannes Pancratius Sterrebeek Sint-Pancratius  
31 okt. 1666 doop dochter Barbara Sterrebeek Sint-Pancratius  
25 sep. 1668 overlijden Sterrebeek  
  begrafenis    
6 okt. 1668 overlijden echtgenote Catharina vermelding  
5 nov. 1668 overlijden dochter Ida    

+ Sterrebeek 25 sep. 1668 - overleden aan de pest

25 septembris obierunt peste Jo[ann]es Van Boleer, Henricus et Catharina Van Balleer et ??? infans

kx Nossegem Sint-Lambertus 10 jan. 1649
g. Henricus VANDEN BOLLEER
g. Petrus VANDEN DALE, koster

10. January presentibus testibus Henrico Van[den] Bolleer et Petro Van[den] Dael, minerunt matrimonium Jo[ann]es Van[den] Bolleer et Chatarina Van Gallebaer

1. Catharina GALLEBAERT (+ Sterrebeek 1668)
VAN GALLEBAER / HALLEBAER
Chatarina

dochter van Joannes GALLEBAERT en Catharina GOEDSEELS

°

  doop    
10 jan. 1649 huwelijk met Joannes Nossegem Sint-Lambertus  
9 mei 1650 doop dochter Chatarina Nossegem Sint-Lambertus  
15 jan. 1653 doop zoon Henricus Sterrebeek Sint-Pancratius  
6 jun. 1655 doop dochter Elisabeth Nossegem Sint-Lambertus  
24 jul. 1657 doop dochter Clara Sterrebeek Sint-Pancratius  
21 apr. 1660 doop dochter Ida Sterrebeek Sint-Pancratius  
18 jan. 1663 doop zoon Joannes Pancratius Sterrebeek Sint-Pancratius  
31 okt. 1666 doop dochter Barbara Sterrebeek Sint-Pancratius  
25 sep. 1668 overlijden echtgenoot Joannes Sterrebeek  
6 okt. 1668 overlijden Sterrebeek  
  begrafenis    
5 nov. 1668 overlijden dochter Ida    

+ Sterrebeek 6 okt. 1668 - overleden aan de pest

6 8bris obiit peste Catharina Van Gallebaert uxor Jo[ann]es Van Balleer

Uit dit huwelijk:

1.1 Chatarina VAN BOLLEER (° Nossegem 1650)
Catharina

= Nossegem Sint-Lambertus 9 mei 1650
p. Judocus VAN HAM
m. Chatarina GOEDSEELS

9a Maij baptizata est filia Jo[ann]es Van Bolleer et Chatarinae Hallebaer eam de S. fonte suscepterunt Judocus Van Ham et Chatarina Goedseels vocatur Chatarina

1.2 Henricus BOLLE (° Sterrebeek 1653)

= Sterrebeek Sint-Pancratius 15 jan. 1653
p. Henricus BOLLE
m. Clara VAN OPHEM

15 Januarij baptizatus est Henricus Bolle filius Jo[ann]es Bolle et Catharina Van Gallebaer quem susceperunt Henricus Bolle et Clara Van Ophem, profatus infans est ex parochia van Nosseghem quem ego hic in Sterbeke baptizani nomine R.D. pastoris in Nosseghem

1.3 Elisabeth BOLLEER (° Nossegem 1655)

= Nossegem Sint-Lambertus 6 jun. 1655
p. Martinus HALLEBAER
m. Elisabeth HALLEBAER

6a Junij baptizata est filia Jo[ann]es Bolleer et Catharinae Hallebaer eam de S. Fonte susceperunt Martinus Hallebaer et Elisabeth Hallebaer vocatur Elisabeth

1.4 Clara VAN BALLEER (° Sterrebeek 1657)

= Sterrebeek Sint-Pancratius 24 jul. 1657
p. Gaspar VAN BALLEER
m. Clara GALLEBAERS

24 Julij baptizata est Clara filia Joannis Van Balleer et Catharinae Gallebaerts susceptores fuerunt Gaspar Van Balleer et Clara Gallebaers

1.5 Ida VAN BALLEER (° Sterrebeek 1660 + Nossegem 1668) (8 j.)

= Sterrebeek Sint-Pancratius 21 apr. 1660
p. Henricus DE COSTERE
m. Ida LAURIJS

21 Aprilis Baptizata est Ida filia Joannis Van Balleer et Catharinae Van Gallebaert quam susceperunt Henricus De Costere et Ida Laurijs

+ Nossegem 5 nov. 1668 - overleden aan de pest en met haar verschillende andere kinderen

5 item Ida Van Balleer peste, et plurius aliis infantes

1.6 Joannes VAN BALLEER (° Sterrebeek 1663)

= Sterrebeek Sint-Pancratius 18 jan. 1663
p. Joannes AERTS
m. Elizabetha COOSEMANS

18 Januarij Baptizatus est Jo[ann]es Pancratius filius Joannis Van Balleer et Catharinae Gallebaerts coniugum susceptores fuerunt Jo[ann]es Aerts et Elizabetha Coosemans

1.7 Barbara VAN BALLEER (° Sterrebeek 1666)

= Sterrebeek Sint-Pancratius 31 okt. 1666
p. Aegidius GALLEBAERT
m. Barbara GALLEBAERT

31 octob[ris] Baptizata est Barbara filia Joannis Van Balleer et Catharinae Gallebaer coniugum quam susceperunt Aegidius Gallebaert et Barbara Gallebaert