Anna MEERT

  Type Datum Plaats
Aktegegevens Geboorteakte 27 feb 1821 10.00 uur Hoeilaart (Vlaams-Brabant)
Akte
Gezin MEERT - CRAPS
Transcriptie
Februarius Meert In den jaar een duyzend acht honderd een en twintig, den zesentwintigsten dag van de maend februarius ten thien ueren voor middag, is voor ons Joseph Vanderlinden eersten Schepen en officier van den Civielen Staet van de gemeynte van Hoeylaert, Zuydelyke Provincie van Brabant gecompareert Joannes Franciscus Meert oud zes en twintig jaeren, arbeider in Hoeylaert, den welken ons heeft vertoont een kind zijde van het vrouw geslacht geboren den vier en twintigsten dezer, ten vyf ueren ’s avonds, van den verklaerder en van Joanna Craps zyne huysvrouw, en waeraen hy verklaert te willen geven den voornaem van Anna. De voornoemden verklaring en vertooning gedaen in tegenwoordigheyd van Clement Craps oud dry en twintig jaeren, ??? en Jan Baptist Paij oud vyf-en-twintig jaeren schoenmaeker, byde woonagtig in Hoeylaert de welke dezen akte met ons hebben geleezen, den vader heeft verklaert niet kunnen lesen, van door ongeletterdheyd, naer dat den zelven hun was voorgelesen.

(Sign. C. Craps) (Sign. J.B. Prij)

(Sign. J. Vanderlinden)