Anne Marie JANSSENS (17) V/2

  Type Datum Plaats
Aktegegevens Geboorteakte 2 dec 1827 8.00 uur Berg (Vlaams-Brabant)
Akte
Gezin JANSSENS - DOMS
Transcriptie
26

Op heden den tweeden December duyzend achthonderd zeven-en-twintig, ten agt ueren voor middag, voor Ons Guillelmus De Coster, Burgemeester, ambtenaer van den borgerlyken staet der gemeynte van Bergh, distrikt Brussel, is gecompareerd Joannes franciscus Janssens oud vyfendertig iaeren, arbyder, geboren te Stynokerzeel wonende te Bergh wyk D nummer vyftig ; den welken ons getoont heeft een Kind van het Vrouwelyk geslagt, geboren in den Komparante wooninge, gisteren den eersten deezer maand ten tien ueren des avonds, van hem Komparant ende van Joanna Doms zyne huysvrouwe, oud zesendertig iaeren, arbydster geboren en woonende te Bergh, en aan welk kind hy verklaert te geven de voornamen van Anna Maria.

Alles in de tegenwoordigheyd van Cornelis Beleyn, oud vyfenveertig jaeren, beroep landbouwer, woonende te Bergh, en van Cornele Beleyn, oud vyfenveertig jaeren, beroep landbouwer, woonende te Bergh ; en naer voorlezing dezer hebben den vader ende de getuygen met veel dezen akt onderteekent

(Sign. J.C. Janssens) (Sign. G. Echélens)

(Sign. C. Beleyn) (Sign. G. Decoster)