Elisabeth LOMBAERTS (33) VI/2

  Type Datum Plaats
Aktegegevens Overlijdensakte 30 mrt 1829 17.00 uur Kortenberg (Vlaams-Brabant)
Akte
Gezin STRUELENS - LOMBAERTS
Transcriptie

AKTE VAN OVERLIJDING N°5

Het jaar achttien honderd negenentwintig, den Dertigsten der maand Maart ten vijf uren des naar middag, zijn voor ons Lambertus Josephus Schuermans, Assessor, Gedelegueerde Ambtenaar van den Burgerlijken-Stand der gemeente van Cortenberg, distrikt Leuven, provincie Zuid-Braband, verschenen Petrus Struelens, oud vijfenveertig jaren, landbouwer, man van de overledene en Louis Elskens, oud zevenenvijftig jaren, veldwachter, beide wonende in deze Gemeente, derwelke ons hebben verklaard dat Maria Elizabeth Lombaerts, oud achtenveertig jaren, geboren te Grimbergen, en wonende alhier, vrouw van den eersten verklaarder overleden is in hare woning, alhier gelegen, gisteren omtrent negen uren van den Morgent. En de verklaarders gezamenlijk hebben met ons deze tegenwoordigen akt van overlijding geteekend, na dat denzelven hun was voorgelezen.

(Geteekend) (Sign. P. Struelens) (Sign. L. Elskens)

De Ambtenaar van den Burgerlijken-Stand, (Sign. L.J. Schuermans)