Pierre STRUELENS (32) VI/1

  Type Datum Plaats
Aktegegevens Overlijdenakte 11 dec 1846 15.00 uur Kortenberg (Vlaams-Brabant)
Akte
Gezin STRUELENS - LOMBAERTS
Transcriptie

MARGINALE AENTEKENINGEN

Besluyt van den 8 juny 1823

(Staetsblad, n° 21)

AKTE VAN OVERLYDING, N° 21

Op heden den elfsten des maend December duizend acht honderd zesenveertig, ten dry uere naer middag, voor ons Lambertus Josephus Schuermans, Ambtenaer van den Borgelken Stand der Gemeente van Cortenbergh, Arrondissement van Leuven, Provincie Brabant, zyn gecompareerd Lambertus Stroeykens, oud sesendertig jaeren, beroep veldwagter, woonende alhier kennis van den overleden, en Lambertus Vrebos, oud achtendertig jaeren, beroep daglooner, woonende alhier kennis van den overleden, de welke ons hebben verklaert dat Petrus Struelens zonder beroep oud vijf en sestig jaeren geboren te Everbergh en woonende alhier, overleden is op heden ten elf uren en half voor middag in zyne wooning alhier gelegen.

Naer voorleezing dezer hebben met ons geteekent

(Geteekent) (Sign. L. Vrebos) (Sign. L. Stroeykens) (Sign. LJ Schuermans)