François DESMET

  Type Datum Plaats
Aktegegevens Geboorteakte 21 okt 1860 10.00 uur Etterbeek (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Akte
Gezin DESMET - HERMANS
Transcriptie

GEBOORTE AKTE, N° 78

Ten jare duyzend acht honderd zestig, den eenentwintigsten October ten tien uren voormiddag, voor ons Henricus ??? Schepen Gedelegeerden, Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeente van Etterbeek, Arrondissement van Brussel, Provincie Braband, is gecompareerd Daniel Egidius Desmet, oud eenendertig jaeren, beroep plekker, geboortig van Etterbeek en woonende te Etterbeek, die ons een kind van het mannelijk geslacht heeft vertoond, welke hij verklaert heeft geboren te zijn den twintigsten October ten twaelf uren namiddag van hem komparant en van Maria Hermans, zijne echte vrouw, oud vierentwintig jaren, Wasscheresse, woonende te Etterbeek. En aen welk kind geboren zynde op den Waverschen Steenweg nummer negenendertig secundo, hij verklaert heeft te willen den voornaem van Franciscus.

De voorzegde aenbieding en verklaring gedaen in de tegenwoordigheyd van Jacobus Heymans oud achtendertig jaeren, beroep landbouwer, woonende te Etterbeek en van Henricus Olislagers, oud vierendertig jaeren, beroep gemeente sekretaris, woonende te Etterbeek.

En naer hun voorlezing van den tegenwoordigen akt te hebben gedaen, hebben den vader van het kind en de getuigen geteekend met ons.

(Sign. De Schmet verbeterd naar De Smet) (Sign. H. Olislagers)
(Sign. J. Heymans) (T. ???)