Michel STREULENS (8) IV/1

  Type Datum Plaats
Aktegegevens Geboorteakte 28 aug 1865 8.00 uur Zaventem (Vlaams-Brabant)
Akte
Gezin STREULENS - JANSSENS
Transcriptie

GEBOORTE AKTE, N° 47.

Ten jareduyzend acht honderd vyf-en-zestig, den achtentwintigsten augusty ten acht ure s’ morgens, voor Ons Franciscus Peeters, schepen, Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der gemeente van Saventhem, Arrondissement van Brussel, Provincie Braband, is gecompareerd Guillam Streulens, oud vier & veertig jaeren, beroep van daglooner, geboortig van Everbergh en woonende te Saventhem die ons een kind van het mans geslacht heeft vertoond, welke hij verklaert heeft geboren te zyn den zevenentwintigsten augusty, ten negen ure s’ avonds, van hem verklaerder en van des zelfs echtgenote Anna Maria Janssens, oud acht en dertig jaer, geboren te Bergh en woonende te Saventhem; aen welk kind hij gegeven heeft den voornaam van Michel; geboren zijden ten woonhuize van zijne vaders op de hoogstraet.

De voorzegde aanbieding en verklaring gedaen in de tegenwoordigheyd van Joannes Wauters, oud negentwintig jaeren, beroep van herbergier, woonende te Saventhem, en van Carolus Désiré Teyssens, oud vijfentwintig jaeren, beroep van gemeente-ontvanger, woonende te Sint Stevens Woluwe.

En na hun voorleezing van den tegenwoordigen akt te hebben gedaen, hebben de getuigen door den vader hiertoe geroepen en aanzocht met ons geteekend; Den vader heeft verklaerd niet te kunnen schrijven nog teekenen als ongeleerd zijnde;

(Sign.J Wauters) (Sign. CHD Teyssens)