Constantinus DUYCK & Marie Louise HANSON

  Type Datum Plaats
Aktegegevens Huwelijksakte 20 apr 1881 Heule, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Akte
Gezin DUYCK - HANSON
Transcriptie

Huwelijk. N.° 88 Den jaren achttien honderd eenentachentig den twintigsten april, om acht uren 's morgens, zijn voor August Lagael, Burgemeester ambtenaar van den Burg. Stand der gemeente Heule, zijn in ??? van onze gemeente Heule, ??? genoemde getuigen en het openbare verschenen, Constantinus Duijck, werker, ???, geboren te Heule den zestienden february achttien honderd zeven en vijftig, welk blijkt uit het extrakt zijns geboorte ??? en de alhier woonachtig, hebbende gekweten zijne plichten nopens de landmilitie welk blijkt uit het attest hier afgeleverd door den heer Gouverneur dezer provincie in datum vijf en twintigsten maart jongstleden, welk stuk hier aangevoegd, meerderjarig en zoon van Joseph Duijck, werker, oud achtenvijftig jaren, alhier woonachtig, ten dezen dagen evenredig en bestemmende, Jean Virginie Rosalien Cnessaert, overledene ten enkel den acht en twintigsten july achttien honderd zes en zestig, welke blijkt uit het extrakt haars overlijdens als hieraangevoegd, bestemmende bruidegom, den deze; en Marie Louise Hanson, werkster, jonge dochter, geboren te Huysse, den vier en twintigsten maart achttienhonderd vijf en vijftig, welk blijkt uit het bewijs van geboorte elks hier aangevoegd en de alhier woonachtig in eerder omzegge dochter van Eduard Hanson, werker, oud drie en zestig jaren, en aan Coleta Uijttenhove, huysvrouwe, oud zes en vijftig jaren, beide alhier woonachtig, den eersten tegenwoordig en bestemmende, ??? ende bruid, den anderen. Welke komparanten ons hebben ??? ??? den ambtenaar ??? de ??? van het huwelijk andere hier beraamd, en welken afkondigingen en de aanplakkingen zijn gedaen geweest binnen deze gemeente als de zondagen tienden en zeventienden dezer loopende maand april telkens ??? en voor de voornaamste ??? des ??? van voor gemeentehuis, het blijkt uit de akten ingeschreven in de ??? der ??? ??? geene tegenstrijding aan dit huwelijk aan te dienen gegeven door de recht doende aan heengemeld verzoek, zij hebben na dat jaare voor aan de komparanten ??? ??? alle ??? ??? ,als mede het zesde kapittel, ??? zijn, dan het burgerwetboek geinbiteeleerd om het huwelijk, gevraagd aan de toekomende bruidegom en bruid, of zij der standen elkanderen tesamen ??? ??? ??? ? Ieder van hun in het bijzonder geïnstrueerd hebbende ??? van ??? in ??? van de wet, dat Constantinus Duijcken Marie Louise Hansonverenigd zijn door het huwelijk van akt van mij de tegenwoordigen akte hebben opgetekend, welke huwelijk openbaarlijk gecelebreerd is geweest, in de tegenwoordigheid van Charles Cosynsen, stouwer, oud negen en vijftig jaren, Joannes Calleman, veldwachter, oud zeven en zestig jaren, Petrus Vantommen, winkelier, oud drie en zestig jaren, Emile Peeters, broodbakker, alle vier alhier woonachtig, de derde en laatste getuigen geen maagdschappen aangetrouwd werd, de andere ooms van de komparante bruid Marie Louise Hanson en na lezing dezer, de komparant bruidegom, de vader van de bruidegom, zij hebben verklaard niet te kunnen schrijven ??? ongeleerd zijde, de ??? van de bruid, de vader en broeder van de bruid, de getuigen hebben met ons getekend,

(Ch. Coseignier) (Louise Hanson) (G Hanson)
(Vantomme Petrus) (E. Delereck) (A Aftcentre)
(??? Calleman) (???)