Maurice DE RIJCKE (12) IV/5

  Type Datum Plaats
Aktegegevens Geboorteakte 21 dec 1888 9.00 uur Huise, Zingem (Oost-Vlaanderen)
Akte
Gezin DE RIJCKE - LAMIROY
Transcriptie
December

N° 84.

De Rijcke

In het Jaar achttien honder achtentachentig den eenentwintigsten December ten negen uren smorgens. Voor ons Clement Vandenabeele schepen gedelegeerde Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Huysse rechterlijk Arrondissement Gent provintie Oost-Vlaanderen is verschenen Charles-Louis De Rijcke oud vijfendertig jaren veldwachter der gemeente Mullem wonende in deze gemeente wijk Beke denwelken ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslacht geboren in zijne woning eergisteren ten negen uren en half s' avonds van hem verklaarder en van Maria Lamiroy oud tweeendertig jaren huishoudster zijn huisvrouw en waaraan hij verklaard heeft te willen geven de voornamen van Maurice-Charles. Deze verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Remi Vanderbauwede en Camile Moerman beide oud negenendertig jaren veldwachters ook alhier wonende. De deklarant en de getuigen hebben met ons deze akt geteekend alles na gedane voorlezing.

(Sign. Ch. De Rycke) (Sign. C. Moerman) (Sign. VDBauwede) (Sign. C.Vandenabeele)