Petrus BEIRNAERT

  Type Datum Plaats
Aktegegevens Overlijdensakte 9 nov 1891 11.00 uur Mullem, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Akte
Gezin BEIRNAERT - VERWEEN
Transcriptie
November

N° 10 reg.

11. PBeirnaert

Het jaar achttien honderd een en negentig, den negenden der maand November om elf uren voormiddag. Voor ons Jan Baptiste Delmeire Burgemeester ambtenaar van den burgerlijken stand van Mullem zijn verschenen: Evarist Beirnaert oud vierentwintig jaren landbouwer en Joannes Delmeire oud dertig jaren gemeente ontvanger, beide wonende in deze gemeente den eersten zoon en den tweeden gebuur van den overledenen die ons hebben verklaard dat gisteren om vijf uren namiddag in zijne wooning wijk Armenbosch in deze gemeente overleden is Petrus Beirnaert oud tweeentachentig jaren landbouwer geboren en wonende in deze gemeente zoon van Joannes Baptiste en van Marie Catherine Derijcke beide overleden weduwnaar van Amelia Tuytens echtgenoot van Therese Verween landbouwster ook alhier wonende. Waarvan akte opgemaakt en na gedane voorlezing door ons en de komparanten geteekend.

(Sign. Evariest Beirnaert)
(Sign. JBDelmeire) (Sign. JBDelmeir)