Julia DEKIMPE (5) III/2

  Type Datum Plaats
Aktegegevens Bidprentje 17 dec 1968 Kortrijk (West-Vlaanderen)
Akte
Gezin STREULENS - DEKIMPE
Transcriptie

+

Bid God voor de ziel van

MEVROUW

Julia - Madeleine DEKIMPE

weduwe van de Heer Jozef STREULENS

Lid van de H. Hartebond en van verscheidene godvruchtige genootschappen

overleden te Kortrijk op 17 december 1968 in de ouderdom van 65 jaar, voorzien van de H. Sakramenten der sterverden.

---

Heer, Goede God,

Gij hebt ons een moeder gegeven die zelfvergeten liefde voor ons was en zelfverloochenende lijdensmoed.

In deze adventstijd is zij tot U, haar Heiland teruggekeerd, om met vader de eeuwige Kerstvreugde te beleven.

Nu pas beseffen wij pijnlijk haar afwezigheid, nu ervaren wij dieper dan voorheen wat zij in ons leven betekende: hoe zij een geschenk van U was voor allen die haar nabij waren, hoe zij de wondere aanwezigheid was van uw tastbare liefde voor ons.

Toch moest ook zij doorheen lijden en dood tot haar verheerlijking komen dank zij haar verbondenheid met U, Heer Jezus, die als eerste de tragiek van lijd en dood overwon. Zij beleefde biddend het mysterie van haar lijden en sterven.

Heer, dit troost ons, te weten dat Gij onze moeder meer liefhebt dan wij haar ooit konden beminnen en dat zij ons ook nu nabij blijft en op ons allen wacht in de hemel.


De familiƫn STREULENS en DEKIMPE

bedanken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.


Alg. Begrafenisond. A. SALEMBIER
Nieuwstraat 4 Kortrijk - Tel. 213 79