BSG Sint-Stevens-Woluwe 1819

Personen

kind Maria Theresia Carolina VANEYCKEN
° Sint-Stevens-Woluwe 29 sep. 1819 - 11.00 uur
 
aangever Engelbertus VANEYCKEN, 50 j., pagter, Sint-Stevens-Woluwe vader
  Maria Antonia DE CLERCK, Sint-Stevens-Woluwe moeder
getuige Egidius Josephus DE KEGELS, 45 j., wever, Sint-Stevens-Woluwe  
getuige Jacobus LEYNIERS, 68 j., veld wagter, Sint-Stevens-Woluwe  

Akte Sint-Stevens-Woluwe 29 sep. 1819 - 12.00 uur

Inden jaere Duijzend, acht honderd, negentien, den negenentwintigsten dag der maend van September Smiddags is voor ons Meijer, officier van den civielen staet dese gemijnte van St Stevens Woluwe canton van ??? van provincie van Zuijd Brabant gecompareert Engelbertus Vaneycken, oud vyftig jaeren, pagter wonende tot St Stevens Woluwe, den welken ons vertoont heeft een kind sijnde van 't vrouwegeslacht geboren op heden ten elf ueren Smorgens, van hem verklaerder en van Maria Antonia De Clerck sijn huyijsvrouwe, en waer aen hij verklaert heeft te willen geven de voornaemen van Maria Theresia Carolina. De voornoemde verklaering en vertooning gedaen, inde tegenwoordigheijd van Egidius Josephus De Kegels, oud vijfen veertig jaeren, wever, en van Jacobus Leyniers, oud acht en zestig jaeren, veld wagter, beijde woonende het St Stevens Woluwe, en hebben den vader en getuijgen geteekent benevens ons.
(Sign. E: S: Van Eijcken) (Sign. E J De Keghel) (Sign. J. Leijniers) (Sign. J.B. De Groodt Meijere)