BSO Steenokkerzeel 1820

Personen

overledene Egide JANSSENS, 63 j.  
aangever    
aangever    
  Barbara GOOVAERTS echtgenote
  Egidius JANSSENS vader
  Anna VAN ESSEN moeder

Akte Steenokkerzeel 25 aug. 1820

Extract Steenokkerzeel 3 mei 1864

Extrakt uyt eenen overlydings akte, ingeschreven in den Register van den Burgerlyken Stand der gemeente van Steynockerzeel, van het jaer 1820.
In den jaere duyzend acht honderd twintig, den vyf en twintigsten augusty is te Steynockerzeel overleden, Egide Janssens, oud dry en sestig jaeren, man van Barbara Goovaerts zoon van wylen Egidius & van Anna Van Essen.
Op liber papier.
Afgeleverd door ons Burgemeester, ambtenaer van den Burgerlyken Stand van Steynockerzeel, uyt oorzaek van onvermogen, blykens een certificaat afgegeven door den Burgemeester van Saventhem den tweeden Mey 1800 vier en sestig.
Steynockerzeel 3 Mey 1864.
(Sign. JF: Charles)