BSG Everberg 1824 nr. 1

Personen

kind Henricus STREULENS
° Everberg 1 jan. 1824 - 01.00 uur
 
aangever Petrus STREULENS, 41 j., werkman, Everberg vader
  Elisabeth LOMBAERTS moeder
getuige Daniel VANDERHAEGEN, 33 j., landbouwer, Everberg  
  Ludovicus HAESAERTS, 33 j., kleermaker, Everberg  

Akte Everberg 2 jan. 1824 - 11.00 uur

Streulens Henricus. Het jaer achtien honderd vier en twintig, den tweeden Januarius ten elf uren s'morgens, is voor ons Meyer en Amptenaer van den borgerlyken staet der gemeynte van Everbergh, omtrek van Loven, Provincie Zuyd-Braband gecompareert Petrus Streulens, oud een en veertig jaeren werkman te Everbergh, den welken ons vertoont heeft een kind van het mansgeslacht, geboren den eersten deezer maend ten een uren s'nagts, van hem verklaerder en van Elisabeth Lombaerts zyne huysvrouw, en waer aen hy verklaert heeft te willen geeven den voornaam van Henricus.
De voornoemde verklaering en vertooning gedaen in de tegenwoordigheyd van Daniel Vanderhaegen, landbouwer, en Ludovicus Haesaerts, kleermaeker, byde oud dry en dertig jaeren, wonende te Everberg en de getuygen hebben met ons deezen tegenwoordigen act van geboorte geteekent, naer dat den zelven hun was voorgelezen; den vader heeft verklaert niet te konnen teekenen nog te schryven.
(Geteekend) D. Vanderhaegen L. Haesaerts Den Amptenaer van den Borgerlyken Staet: J. Vanderhaegen. Den Secretaris der gemeynte: J. Haenen