BSG Berg 1824

Personen

kind Henricus Franciscus JANSSENS
° Berg 5 okt. 1824 - 14.30 uur
 
aangever Joannes-Franciscus JANSSENS, 30 j., arbyder, Berg
° Steenokkerzeel
vader
  Joanna DOMS, 30 j., Berg
° Berg
moeder
getuige Janfrançies WILLEMS, 30 j., landbouwer, Berg  
getuige Cornelis BOLYN, 40 j., landbouwer, Berg  

Akte Berg 6 okt. 1824 - 8.00 uur

In den jaere agtienhondert vierentwintig den sesden October ten agt uren voormiddag, voor ons Meyer officier van den Civilen Staet der gemeynte van Bergh arrondissement Brussel, is gecompareert Joannes-Franciscus Janssens, arbyder, oud dertig iaeren woonende in deese gemeynte en geboren te Steynockerzeel, den welken ons getoont heeft een kind van het mannelyk geslagt geboren gisteren ten half dry ueren naermiddag, van hem komparant ende van Joanna Doms, zyne huysvrouwe, oud dertig iaeren, geboren in deeze gemynte en aen welk kind hy verklaert te geeven de voornaemen van Henricus Franciscus.
De voorzyde verklaeringe en aentooninge gedaen in de presentie van Janfrançies Willems oud dertig iaeren en van Cornelis Bolyn oud veertig iaeren landbouwers woonende in deeze gemynte, den vader ende de getuygen hebben deezen akt, naer voorlezinge meegetekend met ons.
(Sign. J.F. Janssens) (Sign. C. Beleyn) (Sign. Decoster) (Sign. J.F. Willems)