BSO Steenokkerzeel 1824

Personen

overledene Barbara GOOVAERTS, 74 j., Steenokkerzeel
° Steenokkerzeel
 
aangever    
aangever    
  Egidius JANSSENS echtgenote
  Guilliam GOOVAERTS vader
  Maria OTTERMANS moeder

Akte Steenokkerzeel 28 okt. 1824

Extract Steenokkerzeel 3 mei 1864

Extrakt uyt eenen overlydings akte, ingeschreven in den Register van den Burgerlyken Stand der gemeente van Steynockerzeel, van het jaer 1824.
In den jaere duyzend acht honderd vier en twintig, den acht en twintigsten October, is te Steynockerzeel overleden, Barbara Goovaerts, oud vier en zeventig jaeren, woonende en gebooren te Steynockerzeel, weduwe van Egidius Janssens, dochter van Guilliam ende van Maria Ottermans.
Op lieber papier.
Afgeleverd door ons Burgemeester ambtenaer van den Burgerlyken Stand van Steynockerzeel, uyt oorzaek van onvermogen, blykens een certificaet afgegeven door den Burgemeester van Saventhem den tweeden Mey 1800 vier en sestig.
Steynockerzeel 3 Mey 1864.
(Sign. JF. Charles)