BSO Kortenberg 1826 nr. 19

Personen

overledene Joannes Baptista STREULENS, 12 j., Thuin wijk een nr. 48 Kortenberg
+ Thuin wijk een nr. 48 Kortenberg 24 aug. 1826 - 2.00 uur
 
aangever Petrus Josephus STREULENS, 44 j., daglooner, Kortenberg vader
aangever Lodewyk ELSKENS, 54 j., landbouwer, Kortenberg gebuur

Akte Kortenberg 24 aug. 1826 - 10.00 uur

AKTE VAN OVERLIJDING, N° 19
Het jaar achtien honderd zes en twintig, den vier en twintig van de maand Augusti, ten tien uren voormiddag voor ons Josephus Karel Van Grave, Burgemeester, amptenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Cortenbergh, Distrikt Leuven, provincie Zuyd-Braband zijn verschenen: Petrus Josephus Streulens, oud vier en veertig jaaren daglooner woonachtig te Cortenbergh en Lodewyk Elskens oud vier en vijftig jaaren landbouwer woonachtig te Cortenbergh welke ons hebben verklaert dat Joannes Baptista Streulens, zoon van den eersten comparant en gebuur van den tweeden comparant, geboren te Everberg, woonachtig te Cortenbergh, alhier is overleden, denzelven dag ten twee uren voormiddag in Thuin wijk een nummer acht en veertig en den ouderdom van twalf jaaren.
Den tweeden comparant heeft met ons den tegenwoordige akt geteekent, den vader eersten comparant ons verklaert hebbende niet te konnen schryven of teekenen, naar het hun was voorgelezen.
(Geteekend) L. Elskens | J. C. Vangrave