BSO Sint-Stevens-Woluwe 1828 nr. 11

Personen

overledene Engelbertus VAN EYCKEN, 58 j., landbouwer, Sint-Stevens-Woluwe
° Sterrebeek
+ Sint-Stevens-Woluwe 12 okt. 1828 - 5.00 uur
 
aangever Petrus Antonius CHARELS, 26 j., landbouwer, Sint-Stevens-Woluwe gebuer
aangever Petrus Mattheus SCHEEN, 42 j., veldwagter, Sint-Stevens-Woluwe gebuer
  Joannes VAN EYCKEN, overleden vader
  Anna Maria MERTENS, overleden moeder
  Marie Antoinette DE CLERCK, 49 j., landbouwster, Sint-Stevens-Woluwe echtgenote

Akte Sint-Stevens-Woluwe 13 okt. 1828

Op heden den dertienden October duyzend acht honderd acht-en-twintig, ten elf ueren voor middag, voor Ons Joannes Franciscus Huyberecht Assessor by delegatie ambtenaer van den borgerlyken staet der gemeynte van Sinte Stevens Woluwe, distrikt Brussel, is gecompareerd Petrus Antonius Charels oud zesentwintig jaeren, beroep landbouwer, woonende te Sinte Stevens Woluwe, gebuerman van den overleden, en Petrus Mattheus Scheen, oud tweeenveertig jaeren, beroep veldwagter, woonende te Sint Stevens Woluwe, gebuerman van den overleden, de welke ons hebben verklaert, dat Engelbertus Van Eycken, oud achtenvyftig jaeren, landbouwer woonende te Sinte Stevens Woluwe, en geboren te Sterrebeek, zoon van wylen Joannes Van Eycken en van wyle Anna Maria Mertens, en echtgenoot van Maria Antoinette De Clerck, oud negenenveertig jaeren, beroep landbouwster woonende te Sinte Stevens Woluwe, overleden is in syne wooninge, den twelfsten October Duyzend acht honderd achtentwintig, ten vyf ueren Smorgens, En naer voorlezinge deezer hebben de comparanten geteekend met ons.
(Sign. P:A: Charels) (Sign. P:M: Scheen) (Sign. JF: Huyberechts)