BSG Kortenberg 1832 nr. 6

Personen

kind Joannes STRUELENS
° Kortenberg 13 mrt. 1832 - 11.00 uur
 
aangever Petrus Josephus STRUELENS, 49 j., landbouwer, Kortenberg vader
  Elizabeth HAESAERTS moeder
getuige Cornelies VAN INGELANDT, 40 j., landbouwer, Kortenberg  
getuige Ludovicus ELSKENS, 59 j., veldwachter, Kortenberg  

Akte Kortenberg 14 mrt. 1832 - 10.00 uur

GEBOORTEAKTE N° 6
Op heden den viertienden der maend Meert duyzend acht honderd twee en dertig, ten tien uere voor middag, voor ons Lambertus Josephus Schuermans, Ambtenaer van den Borgerlyken Staet der Gemeynte van Cortenberg distrikt Loven, Provincie Braband, is gecompareerd Petrus Josephus Struelens, oud negen en viertig jaeren, beroep landbouwer, woonende te Cortenberg, die ons vertoont en verklaerd heeft een kind van het mannelyk geslagt, geboren in zyne wooning alhier gelegen gisteren ten elf uren voor middag van hem verklaerder ende van Elizabeth Haesaerts egtgenote alwaer aen hy verklaerd heeft te willen geven den voornaem van Joannes, de voornoemde vertooning en verklaering is gedaen geweest.
Alles in de tegenwoordigheyd van Cornelies Van Ingelandt, oud veertig jaeren, beroep landbouwer, woonende te Cortenberg, en van Lodovicus Elskens, oud negen en vyftig jaeren, beroep veldwagter, woonende te Cortenberg; en naer voorlezing dezer hebben met ons geteekent uytgenomen de vader verklaerd niet te konnen schryven.
(Geteekend) C. Van Ingelandt | L. Elskens | L.J. Schuermans