BSG Berg 1832

Personen

kind

Anna-Catharina JANSSENS
° Berg 6 okt. 1832 - 7.30 uur

 
aangever Jan-Françis JANSSENS, 40 j., landbouwer, Berg
° Steenokkerzeel
vader
  Elisabeth SMETS, 30 j., landbouweresse, Berg
° Rijmenam
moeder
getuige Cornelis RYDAMS, 39 j., timmerman, Berg  
getuige Jan Francis WILLEMS, 37 j., landbouwer, Berg  

Akte Berg 6 okt. 1832 - 13.00 uur

Op heden den zesden October duyzend acht honderd twee-en-dertig, ten een uere naer middag, voor ons Peetere Antoon De Roeck, Borgemeester ambtenaer van den borgerlyken staet der gemeynte van Bergh provincie Braband, is gecompareerd Jan-Françis Janssens, gebortig van Steynockerzeel oud veertig jaeren, beroep landbouwer, woonende te Bergh die ons heeft getoond een kind van het vrouwgeslagt genaemd Anna-Catharina, dewelke hy verklaert te Bergh geboren te zyn dezen zesden October ten acht ueren en half voor middag, wettige dogter van hem comparant en van Elisabeth Smets, zyne vrouw, landbouweresse, oud dertig jaeren gebortig van Rymenam woonende te Bergh.
Alles in de tegenwoordigheyd van Cornelis Rydams, oud negenendertig jaeren, beroep timmerman, woonende te Bergh, en van Jan Francis Willems, oud zevenendertig jaeren, beroep landbouwer, woonende te Bergh; en naer voorlezing dezer heeft den vader verklaerd niet te konnen teekenen de getuygen hebben met ons geteekend.
(Sign. C: Rydams) (Sign. JF Willems) (Sign. De Roeck Borgmt)