BSG Berg 1836

Personen

kind Barbara Rosalia JANSSENS
° Berg 1 okt. 1836 - 17.00 uur
 
aangever

Jan Francis JANSSENS, 44 j., landbouwer, Berg
° Steenokkerzeel

 
  Elisabeth SMETS, 35 j., landbouweresse, Berg
° Rijmenam
 
getuige Jan Baptist JANSSENS, 32 j., onderwyzer, Berg  
getuige Joseph VAN THIELT, 29 j., landbouwer, Berg  

Akte Berg 1 okt. 1836 - 19.00 uur

Op heden eersten October duyzend acht honderd zes-en-dertig, ten zeven uere naer middag, voor ons Peeter Antoon Deroeck, borgemeester, ambtenaer van den borgerlyken staet der gemeynte van Bergh, provincie Braband, is gecompareerd Jan Francis Janssens, geborig van Steynockerzeel, oud vierenveertig jaeren, beroep landbouwer, woonende te Bergh, die ons heeft getoond een kind van het vrouwgeslagt genaemd Barbara Rosalia, de welke hy verklaert te Bergh geboren te zyn dezen eersten October ten vyf ueren naer middag, wettig dogter van hem comparant en van Elisabeth Smets, landbouweresse, zyne vrouw, oud vyfendertig jaeren, gebortig van Rymenam, woonende te Bergh.
Alles in de tegenwoordidgheyd van Jan Baptist Janssens, oud tweeendertig jaeren, beroep onderwyzer, woonende te Bergh, en van Joseph Van Thielt, oud negenentwintig jaeren, beroep landbouwer, woonende te Bergh; en naer voorlezing dezer hebben den vader en de getuygen met ons geteekend.
(Sign. JF Janssens) (Sign. Janssens) (Sign. J: Van Thielt) (Sign. De Roeck)