BSG Kortenberg 1840 nr. 4

Personen

kind Maria Anna Josephina STRUELENS
° Kortenberg 6 feb. 1840 - 23.00 uur
 
aangever Petrus Josephus STRUELENS, 58 j., landbouwer, Kortenberg vader
  Elizabeth HAESAERTS, landbouwster, Kortenberg moeder
getuige Joannes Franciscus SPRUYT, 40 j., landbouwer, Kortenberg  
getuige Ludovicus ELSKENS, 70 j., veldwachter, Kortenberg  

Akte Kortenberg 7 feb. 1840 - 10.00 uur

GEBOORTEAKTE N° 4
Op heden den sevensten der maend february duyzend acht honderd veertig, ten tien uere voor middag, voor ons Lambertus Josephus Schuermans, Ambtenaer van den Borgerlyken Staet der Gemeynte van Cortenberg arrondissement Loven, Provincie Braband, is gecompareerd Petrus Josephus Struelens oud achtenvyftig jaeren, beroep landbouwer, woonende te Cortenberg, die ons vertoont en verklaerd heeft een kindt van het vrouwelyk geslagt geboren in zyne wooning alhier gelegen gisteren ten elf uren van den nagt van hem vertoonder en verklaerder en van Elizabeth Haesaerts egtgenote landbouwster alhier alwaer aen hij verklaerd heeft te willen geven de voornaemen van Maria Anna Josephina vertoont en verklaerd
Alles in de tegenwoordigheyd van Joannes Franciscus Spruyt, oud veertig jaeren, beroep landbouwer, woonende te Cortenberg, en van Lodovicus Elskens oud seventig jaeren, beroep veldwagter, woonende te Cortenberg; en naer voorlezing dezer hebben met ons geteekent uytgenomen den vader welken verklaerd heeft niet te konnen schrijven.
(Geteekend) J.F. Spruyt | L. Elskens | L.J. Schuermans