BSO Kortenberg 1840

Personen

overledene Joanna STRUELENS, 23 j., dienstmeyte, Kortenberg
° Kortenberg
+ Kortenberg 19 mei 1840 - 17.00 uur
 
aangever Petrus STRUELENS, 55 j., daglooner, Kortenberg vader
aangever Ludovicus ELSKENS, 70 j., veldwagter, Kortenberg kennis
  Elizabeth LOMBAERTS, daglooner, Kortenberg  

Akte Kortenberg 20 mei 1840 - 10.00 uur

Op heden den twintigsten der maend Mey duyzend acht honderd veertig, ten tien uere voor middag, voor ons Lambertus Josephus Schuermans Ambtenaer van den borgerlyken staet der gemeynte van Cortenberg arrondissement Loven, provincie Braband, zyn gecompareerd Petrus Struelens oud vijf en vijftig jaeren, beroep daglooner, woonende te Cortenberg, vader van de overleden, en Ludovicus Elskens, oud zeventig jaeren, beroep veldwagter woonende te Cortenberg, kennis van de overleden, dewelke ons hebben verklaert dat Joanna Struelens, beroep dienstmeyte oud drij en twintig jaeren, geboren en woonagtig alhier dogter van den Eersten Comparant en de van Elizabeth Lombaerts, beide daglooners alhier overleden is gisteren ten vijf uren naer middag in de wooning van haere ouders alhier.
Na voorleezing hebben met ons onderteekend, uijtgenomen den eersten comparant welken verklaerd heeft niet te kunnen schrijven.
(Geteekend) L. Elkens | LSchuermans