BSO Ieper 1841 nr. 192

Personen

overledene Franciscus DUFLOU, 54 j., biervoerder, Ieper
° Ieper
+ Meenenstraat nr. 20 Ieper 23 apr. 1841 - 4.00 uur
 
aangever Josephus DE GROOTE, 40 j., bediende bij het burgerlijk hospitaal, Ieper kennis
aangever Joannes Baptiste VERMEERSCH, 42 j., bediende bij het burgerlijk hospitaal, Ieper kennis
  Franciscus DUFLOU vader
  Josephina BRIL moeder
  Josephina HOOREN echtgenote

Akte Ieper 24 apr. 1841 - 15.00 uur

Ten jare achttien honderd een en veertig, den vier en twijntigsten der maend april om drie uren namiddag. Voor ons Josephus Depatin Schepen gemachtigden ambtenaer van den burgerstand der stad Yperen.
Zijn verscheenen Josephus De Groote, oud veertig jaren, en Joannes Baptiste Vermeersch, oud twee en veertig jaren, beide bediende bij het burgerlijk hospitaal woonende te Yperen, kennissen van den nagenoemden overleden, dewelke ons hebben verklaerd, dat Franciscus Duflou, oud vier en vijftig jaren, biervoerder, gebooren en woonende te Yperen, zoon van Franciscus Duflou, en Josephina Bril, echtgenoot van Josephina Hooren, gister om vier uren 's morgens overleden en in het huis n° 20 Meenenstraet. En na voorlezinge den eersten Comparant heeft met ons deze akte geteekend, den tweeden heeft verklaerd niet te kunnen schrijven.
(Sign. J: De Groote) (Sign. J DePatin)