BSG Kortenberg 1843 nr. 7

Personen

kind Joanna Catherina STRUELENS
° Kortenberg 14 apr. 1843 - 5.00 uur
 
aangever Petrus Josephus STRUELENS, 60 j., daglooner, Kortenberg
° Everberg
vader
  Elizabeth HAESAERTS, dagloonster, Kortenberg moeder
getuige Joannes Franciscus SPRUYT, 43 j., landbouwer, Kortenberg  
getuige Lambertus VREBOS, 32 j., daglooner, Kortenberg  

Akte Kortenberg 14 apr. 1843 - 15.00 uur

GEBOORTE AKTE N° 7
Op heden den veertienden der maend April duyzend acht honderd dry en veertig, ten drij uere naer middag, voor ons Lambertus Josephus Schuermans Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeente van Cortenberg, Arrondissement van Loven, Provincie Braband, is gecompareerd Petrus Josephus Struelens, oud sestig jaeren, beroep daglooner, geboortig van Everberg, woonende te Cortenberg, die ons vertoont en verklaerd heeft een kindt van het vrouwelijk geslagt geboren in zijne wooning alhier op heden ten vijf uren van den morgent van hem vertoonder en verklaerder en van Elizabeth Haesaerts egtgenote, beroep dagloonster woonende alhier, alwaer aen hy verklaerd heeft te willen geven de voornaemen van Joanna Catherina.
Alles in de tegenwoordigheyd van Joannes Franciscus Spruyt, oud drij en veertig jaeren, beroep landbouwer, woonende te Cortenberg, en van Lambertus Vrebos, oud twee en dertig jaeren, beroep daglooner, woonende te Cortenberg; en naer voorlezing dezer hebben met ons geteekend uytgenomen den vader, welken verklaerd heeft niet te kunnen schryven.
(Geteekend) J.F. Spruyt | L. Vrebos | L.J. Schuermans