BSG Kuurne 1846 nr. 85

Personen

kind Augustinus DEKIMPE
° Kuurne 23 jun. 1846 - 23.00 uur
 
aangever Amandus DEKIMPE, 30 j., werkman, Kuurne vader
  Ida Coleta MANHAEVE, 23 j., spinster, Kuurne moeder
getuige Francis DEBAL, 58 j., onderwijzer, Kuurne  
getuige Joannes KINDT, 38 j., veldwachter, Kuurne  

Akte Kuurne 24 jun. 1846 - 14.00 uur

N° 85. In den Jaere achtien honderd zesenveertig den vierentwintigsten Junÿ om twee ueren naer middag is voor ons Henricus Andries Borgemeester officier van den Burgerlyken Stand der gemeente Cuerne Distrikt Kortryk provincie Westvlaenderen gecompareerd Amandus Dekimpe werkman oud dertig Jaer woonagtig te Cuerne den welken ons heeft vertoond een kind zynde van het mans geslagt, geboren gisteren, om elf ueren naer middag in zyne woonste van hem verklaerder, en van Ida Coleta Manhaeve zyne huisvrouwe oud dryentwintig jaer spinster te Cuerne aen welk kind hy verklaerd heeft te willen geven den voornaem van Augustinus.
De voornoemde verklaring en vertooning gedaen in de tegenwoordigheyd van Francis Debal schoolonderwyzer oud achtenvyftig jaer Joannes Kindt veldwagter oud achtendertig jaer beyde woonagtig te Cuerne. Dewelke naer voorlezing dezer akte benevens ons hebben geteekend, den vader verklaert hebbende niet te konnen schryven.
(Sing. J Kindt) (Sign. FDebal) (Sign. Andries)