Extract BSO Kortenberg 1846 nr. 21

Personen

overledene Petrus STRUELENS, 65 j., zonder beroep, Kortenberg  
aangever Lambertus STROEYKENS, 36 j., veldwachter, Everberg  
aangever Lambertus VREBOS, 38 j., daglooner, Everberg kennis
  Elizabeth HAEZAERTS echtgenote

Akte Kortenberg 11 dec. 1846 - 15.00 uur

AKTE VAN OVERLYDING, N° 21
Op heden den elfsten der maend December duizend acht honderd een en veertig, ten dry uere naer middag, voor ons Lambertus Josephus Schuermans, Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeente van Cortenbergh, Arrondissement van Leuven, Provincie Braband, zyn gecompareerd: Lambertus Stroeykens, oud ses en dertig jaeren, beroep veldwagter, woonende alhier kennis van den overleden, en Lambertus Vrebos, oud acht en dertig jaeren, beroep daglooner, woonende alhier, kennis van den overleden, de welke ons hebben verklaert dat Petrus Struelens zonder beroep oud vyf en sestig jaeren geboren te Everbergh en woonende alhier, Echtgenoot van Elizabeth Haesaerts, beroep dagloonster woonende alhier, overleden is op heden ten elf uren en half voormiddag in syne wooning alhier gelegen.
Naer voorleezing dezer hebben met ons geteekent
(Geteekend) L. Vrebos | L. Stroeykens, | Ljschuermans

Extract Kortenberg 21 aug. 1858

Extract uyt den Register der overlydenakten der gemeynte Cortenbergh.
Den elfsten December duyzend acht honderd zesenveertig is te Cortenbergh overleden: Petrus Struelens, zonder beroep, oud vyfenzestig jaren, geboren te Everbergh, woonende te Cortenbergh, man van Elisabeth Haesaerts.
Voor gelykvormig extrakt afgeleverd door ons Borgmeester van Cortenbergh den 21 Augusti 1858.
(Sign. F. Hensmans)

Vu par Nous Juge ff. de Président du Tribunal de Première Instance Séant à Louvain, pour légalisation de la signature du Sieur Hensmans Bourgmestre officier de l'Etat civil de Cortenberg.
Louvain le 21 Août 1858
(Sign.)

Extract Kortenberg 3 mei 1864

KONINKRYK BELGIE PROVINCIE Braband ARRONDISSEMENT Loven GEMEENTE Cortenbergh BURGERLYKE STAND AKTE N° Pro-Deo
Extract uit het register van overlydings akten, der gemeente Cortenbergh over den jare 1800 zesenveertig.
Den elfsten December achttien honderd zesenveertig is te Cortenbergh overleden: Petrus Struelens, zonder beroep oud vyfenzestig jaren, geboren te Everbergh, woonende te Cortenbergh, echtgenoot van Elisabeth Haezaerts zoon van N. N.
Voor eensluitend uittreksel, afgeleverd door ons ondergeteekenden Ambtenaer van den Burgerlyken Stand der gemeente Cortenbergh deze 3 Mey 1864
(Sign. F. Hensmans)
Vu par Nous, Président du Tribunal de première instance, seant à Louvain, pour législation de la signature du sieur F. Hensmans officier de l'Etat civil de la commune de Cortenberg.
Louvain, le 4 Mai 1864
(Sign. P Poullet)