BSG Zaventem 1850 nr. 42

Personen

kind Henricus DE BOECK [moet DE GREEF zijn]
° Zaventem 2 nov. 1850 - 17.00 uur
 
aangever Petrus DE BOECK [moet DE GREEF zijn], 37 j., arbeyder, Zaventem
° Zaventem
vader
  Anna Maria JANSSENS, 34 j., Zaventem
° Berg
moeder
getuige Cornelius PEREMANS, 36 j., arbeyder, Zaventem  
getuige Franciscus ENGELS, 40 j., veldwagter, Zaventem  

Akte Zaventem 4 nov. 1850 - 10.00 uur

GEBOORTE AKTE, N° 42
Ten jare duizend acht honderd vyftig, den vierden november ten tien ure voor middag, voor ons Judocus Franciscus Vloebergh schepen Ambtenaer van den Burgerlyken Stand der Gemeente van Saventhem, Arrondissement van Brussel, Provincie Braband, is gecompareerd Petrus De Boeck, oud sevenendertig jaren, beroep van arbeyder geboortig van Saventhem en er ook woonende die ons een kind van het mansgeslacht heeft vertoond, welke hy verklaert heeft geboren te sijn den tweeden november ten vijf uren naer middag, van hem verklaerder, en van Anna Maria Janssens oud vierendertig jaren, geboren te Bergh, sijne huijsvrouwe, en waer aen hij verklaerd heeft te willen geven den voornaem van Henricus.
De voorzegde aenbieding en verklaring gedaen in de tegenwoordigheid van Cornelius Peremans, oud sesendertig jaren, beroep van arbeyder, woonende te Saventhem, en van Franciscus Engels, oud viertig jaren, beroep van veldwagter, woonende te Saventhem.
En naer hun voorlezing van den tegenwoordigen akt te hebben gedaen, hebben de getuygen met ons geteekend, den vader heeft verklaerd niet te konnen schryven.
(Sign. C Peremans) (Sign. F. Engels) (Sign. J.F. Vloebergh)