BSO Zaventem 1853 nr. 3

Personen

overledene N. DE GREEF (jongen)
° Zaventem 7 mrt. 1853 - 3.30 uur
+ Zaventem 7 mrt. 1853 - 9.30 uur
 
aangever Petrus DE GREEF, 30 j., papiermaekers-gast, Zaventem vader
aangever Carolus Désiré TEYSSENS, 32 j., schoolmeester, Zaventem  
  Maria JANSSENS, 26 j., Zaventem
° Berg
moeder

Akte Zaventem 7 mrt. 1853 - 11.00 uur

AKTE VAN OVERLYDING, N° 3
Op heden zevensten meert duyzend acht honderd dry-en-vyftig ten elf uere voormiddag, voor ons Josephus Wydemans Borgemeester Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeente van Saventhem Arrondissement van Brussel, Provincie Braband, zyn gecompareerd Petrus De Greef, oud dertig jaeren, beroep van papiermaekers-gast, woonende te Saventhem, vader van de overleden, en Carolus Désiré Teyssens, oud twee en dertig jaeren, beroep van schoolmeester woonende te Saventhem, geene maegschap van de overleden, de welke ons hebben verklaert dat Maria Janssens oud zes en twintig jaer geboren te Bergh en woonende te Saventhem echtgenote van den eersten komparant, op heden ten dry en half ure s' morgens ter wereld heeft gebracht een kind van het mans gelach die zes ure na de geborte overleden is.
Na voorleezing dezer, heeft den tweeden komparant alleen geteekend, den eersten heeft verklaerd niet te konnen schryven nog teekenen als ongeleerd zynde.
(Sign. Ch.D. Teyssens) (Sign. Wydemans)