BSO Zaventem 1853 nr. 22

Personen

overledene Henricus DE GREEF, 3 j., Zaventem
° Zaventem (op geboorteakte is naam verkeerd genoteerd als DE BOECK)
+ Zaventem 7 dec. 1853 - 19.00 uur
 
aangever Petrus DE GREEF, 40 j., papiermaeker, Zaventem vader
aangever Franciscus ENGELS, 43 j., veldwachter, Zaventem gebuer
  Anna Maria JANSSENS moeder

Akte Zaventem 8 dec. 1853 - 11.00 uur

AKTE VAN OVERLYDING, N° 22
Op heden achtsten december duyzend acht honderd dry-en-vyftig ten elf uere voormiddag, voor ons Josephus Wydemans Borgemeester Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeente van Saventhem Arrondissement van Brussel, Provincie Braband, zyn gecompareerd Petrus De Greef, oud veertig jaeren, beroep van papiermaeker, woonende te Saventhem, vader van den overleden, en Franciscus Engels, oud dry en veertig jaeren, beroep van veldwachter woonende te Saventhem, gebuer van den overleden, de welke ons hebben verklaert dat Henricus De Greef bij misslag erkend in zynen geborten akt onder de naem van Henricus Deboeck, oud dry jaer gebortig en woonende te Saventhem, zoon van den eersten komparant en van Anna Maria Janssens, overleden is ten huyze van zyne ouders op den zevensten dezer maend, ten erf ure s'avonds.
Na voorleezing dezer, heeft de tweede komparant met ons geteekend, den eersten heeft verklaerd niet te konnen schryven nog teekenen.
(Sign. F. Engels) (Sign. Wydemans)