BSG Zaventem 1854 nr. 26

Personen

kind Philomena DE GREEF
° Zaventem 28 mei 1854 - 14.00 uur
 
aangever Petrus DE GREEF, 31 j., papiermakers-gast, Zaventem
° Zaventem
vader
  Anna Maria JANSSENS, 27 j., Zaventem
° Berg
moeder
getuige Ludovicus VANTONGELEN, 27 j., kleermaker, Zaventem  
getuige Joannes Baptista PEETERS, 38 j., kleermaker, Zaventem  

Akte Zaventem 29 mei 1854 - 16.00 uur

GEBOORTE AKTE, N° 26
Ten jare duyzend acht honderd vier-en-vyftig, den negen en twintigsten mey ten vier ure na middag, voor ons Josephus Wydemans Borgemeester Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeente van Saventhem Arrondissement van Brussel, Provincie Braband, is gecompareerd Petrus De Greef, oud een en dertig jaeren, beroep van papiermakers-gast geboortig en wonende te Saventhem die ons een kind van het vrouw geslacht heeft vertoond, welke hy verklaert heeft geboren te zyn op acht en twintig mey ten twee ure 's middags van hem verklaeder en van deszelfde echtgenote Anna Maria Janssens oud zeven en twintig jaer geboren te Bergh en woonende te Saventhem, aen welk kind hy gegeven heeft den voornaem van Philomena.
De voorzegde aenbieding en verklaring gedaen in de tegenwoordigheid van Ludovicus Vantongelen, oud zeven en twintig jaeren, beroep van kleermaker, woonende te Saventhem, en van Joannes Baptista Peeters, oud acht en dertig jaeren, beroep van kleermaker, woonende te Saventhem.
En naer hun voorlezing van den tegenwoordigen akt te hebben gedaen, hebben de getuygen geteekend met ons. Den vader heeft verklaerd niet te konnen schryven nog teekenen als ongeleerd zynde.
(Sign. L. Van Tongelen) (Sign. J.B. Peeters) (Sign. J. Wydemans)