BSG Zaventem 1853 nr. 19

Personen

kind Catharina DE GREEF
° Zaventem 11 mei 1856 - 2.00 uur
 
aangever Petrus DEGREEF, 33 j., papiermakers-gast, Zaventem
° Zaventem
vader
  Anna Maria JANSSENS, 29 j., Zaventem
° Berg
moeder
getuige Henricus VANDENDYCK, 26 j., schoolmeester, Zaventem  
getuige Franciscus PEETERS, 59 j., rentenier, Zaventem  

Akte Zaventem 12 mei 1856 - 7.00 uur

GEBOORTE AKTE, N° 19
Ten jare duyzend acht honderd zes-en-vyftig, den twaalfsten mey ten zeven ure 's morgens, voor ons Josephus Wydemans Borgemeester Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeente van Saventhem, Arrondissement van Brussel, Provincie Braband, is gecompareerd Petrus De Greef, oud dry en dertig jaeren, beroep van papiermaekers-gast, geboortig en woonende te Saventhem die ons een kind van het vrouwgeslacht heeft vertoond, welke hy verklaert heeft geboren te zyn gisteren elfsten dezer maend ten twee ure 's morgens van hem verklaerder en van deszelfs echtgenote Anna Maria Janssens oud negen en twintig jaer geboren te Bergh en woonende te Saventhem aen welk kind hy gegeven heeft den voornaem van Catharina.
De voorzegde aenbieding en verklaring gedaen in de tegenwoordigheyd van Henricus Vandendyck, oud zes en twintig jaeren, beroep van schoolmeester, woonende te Saventhem, en van Franciscus Peeters, oud negen vyftig jaeren, beroep van rentenier, woonende te Saventhem.
En naer voorlezing van den tegenwoordigen akt te hebben gedaen, hebben de getuygen met ons geteekend. Den vader heeft verklaerd niet te konnen schryven nog teekenen.
(Sign. H. Vandendyck) (Sign. GFPeeters) (Sign. JWydemans)