BSG Zaventem 1858 nr. 41

Personen

kind Maria-Theresia DE GREEF
° Hoogstraat 250 Zaventem 13 sep. 1858 - 3.00 uur
 
aangever Franciscus ENGELS, 48 j., veldwachter, Zaventem
° Zaventem
 
  Petrus DE GREEF, overleden vader
  Anna Maria JANSSENS, 30 j., Zaventem
° Berg
moeder
  weduwe DE GREEF - DEBOECK, Hoogstraat 250 Zaventem moeder van vader
getuige Joannes-Henricus VERMEREN, 52 j., landbouwer, Zaventem  
getuige Carolus Désiré TEYSSENS, 37 j., gemeente ontfanger, Zaventem  

Akte Zaventem 15 sep. 1858 - 18.00 uur

GEBOORTE AKTE, N° 41
Ten jare duyzend acht honderd acht-en-vyftig, den vyftienden september ten zes ure na middag, voor ons Josephus Wydemans Borgemeester Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeente van Saventhem, Arrondissement van Brussel, Provincie Braband, is gecompareerd Franciscus Engels, oud acht en veertig jaeren, beroep van veldwachter, geboortig en woonende te Saventhem die ons een kind van het vrouw geslacht heeft vertoond, welke hy verklaert heeft geboren te zyn den dertienden dezer maend ten dry ure 's morgens van wylen Petrus De Greef, en van deszelfs weduwe Anna Maria Janssens oud dertig jaer gebortig van Bergh en woonende te Saventhem; aen welk kind men gegeven heeft de namen van Maria-Thérésia De Greef; geboren zynde ten woonhuyze van de weduwe De Greef - Deboeck, op de Hoogstraat N 250.
De voorzegde aenbieding en verklaring gedaen in de tegenwoordigheyd van Joannes-Henricus Vermeren, oud twee en vyftig jaeren, beroep van landbouwer, woonende te Saventhem, en van Carolus Desiré Teyssens, oud zeven en dertig jaeren, beroep van gemeente ontfanger, woonende te Saventhem.
En naer hun voorlezing van den tegenwoordigen akt te hebben gedaen, hebben den komparant en de geuytgen met ons geteekend.
(Sign. F. Engels) (Sign. JHVermeren) (Sign. ChDTeyssens) (Sign. JWydemans)