BSG Kuurne 1859 nr. 90

Personen

kind Petrus Franciscus DEKIMPE
° Kuurne 28 jun. 1859 - 18.00 uur
 
aangever Petrus Amandus DEKIMPE, 43 j., werkman, Kuurne vader
  Ida Coleta MANHAEVE, 36 j., spinster, Kuurne moeder
getuige Petrus DECANNIERE, 39 j., koopman, Kuurne  
getuige Joannes KINDT, 51 j., veldwagter, Kuurne  

Akte Kuurne 29 jun. 1859 - 15.00 uur

N° 90. In den jaere achtien honderd negen en vyftig den negen en twintigsten Juny om dry uren naermiddag is voor ons Henricus Andries, borgemeester officier van den burgerlyken stand der gemeente Cuerne distrikt Kortryk Provincie Westvlaenderen gecompareerd Petrus Amandus Dekimpe werkman oud dry en veertig jaer, te Cuerne woonende en welken ons heeft vertoond een kind zynde van het mansgeslagt geboren gisteren om zes uren naermiddag, in zyne woonste van hem verklaerder en van Ida Coleta Manhaeve zyne huisvrouw oud zesendertig jaer spinster te Cuerne aenwelk kind hy verklaerd heeft te willen geven de voornamen van Petrus Franciscus, de voornoemde verklaring en vertooning gedaen in de tegenwoordigheid van Petrus Decanniere koopman oud negenendertig jaer Joannes Kindt veldwagter oud een en vyftig jaer beide te Cuerne woonende denwelken naer voorleezing dezer akte benevens ons geteekend hebben den vader verklaerd hebbende niet te konnen schryven.
(Sign. J Kindt) (Sign. PDecannier) (Sign. Andries)