BSG Zaventem 1859 nr. 41

Personen

kind Joannes-Baptista BEECKELAERS
° Thimbroek nr. 39 Zaventem 20 aug. 1859 - 6.00 uur
 
aangever Henricus BEECKELAERS, 31 j., daglooner, Zaventem
° Lubbeek
vader
  Marie Thérèsia MARCELIS, 28 j., Zaventem
° Wezembeek
moeder
getuige Henricus VANDENDYCKE, 29 j., schoolmeester, Zaventem  
getuige Carolus Desiré Teyssens, 38 j., gemeente ontfanger, Sint-Stevens-Woluwe  

Akte Zaventem 21 aug. 1859 - 18.00 uur

GEBOORTE AKTE, N° 41
Ten jare duyzend acht honderd negen-en-vyftig, den een en twintigsten augusty ten zes ure na middag, voor ons Josephus Wydemans Borgemeester Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeente van Saventhem Arrondissement van Brussel, Provincie Braband, is gecompareerd Henricus Beeckelaers, oud een en dertig jaeren, beroep van daglooner, geboortig van Lubbeeck en woonende te Saventhem die ons een kind van het mans geslacht heeft vertoond, welke hy verklaert heeft geboren te zyn den twintigsten dezer maend ten zeven ure 's morgens van hem verklaerder en van deszelfs echtgenote Maria Thérèsia Marcelis oud acht en twintig jaer geboren te Wezembeek en woonende te Saventhem; aen welk kind hy gegeven heeft de voornamen van Joannes-Baptista; geboren zynde ten woonhuyze van zyne ouders op de plaets genaemd Thimbroek N39
De voorzegde aenbieding en verklaring gedaen in de tegenwoordigheyd van Henricus Vandendycke, oud negen en twintig jaeren, beroep van schoolmeester, woonende te Saventhem, en van Carolus Desiré Teyssens, oud acht en dertig jaeren, beroep van gemeente ontfanger, woonende te Sint Stevens Woluwe
En naer voorlezing van den tegenwoordigen akt te hebben gedaen, hebben de getuygen met ons geteekend. Den vader heeft verklaerd niet te konnen schryven nog teekenen.
(Sign. H. Vanden Dycke)
(Sign. Ch. D Teyssens) (Sign. JWydemans)