BSG Kuurne 1861 nr. 3

Personen

kind Henricus DEKIMPE
° Kuurne 7 jan. 1861 - 7.00 uur
 
aangever Amandus DEKIMPE, 47 j., werkman, Kuurne vader
  Ida Coleta MANHAEVE, 37 j., spinster, Kuurne moeder
getuige Petrus DECANNIERE, 41 j., koopman, Kuurne  
getuige Joannes KINDT, 52 j., veldwagter, Kuurne  

Akte Kuurne 7 jan. 1861 - 16.00 uur

N° 3. In den jaere achtien honderd een en sestig den zevenden January om vier uren naermiddag is voor ons Henricus Andries Borgemeester officier van den burgerlyken stand der gemeente Cuerne, distrikt Kortryk Provincie Westvlaenderen gecompareerd Amandus Dekimpe, werkman oud zeven en veertig jaer te Cuerne woonende denwelken ons heeft vertoond een kind zynde van het mansgeslagt geboren heden om zeven uren voormiddag in zyne woonste van hem verklaerder en van Ida Coleta Manhaeve zyne huisvrouw oud zeven en dertig jaer spinster te Cuerne aen welk kind hy verklaerd heeft te willen geven den voornaem van Henricus. De voornoemde verklaring en vertooning gedaen in de tegenwoordigheid van Petrus Decanniere koopman oud een en veertig jaer Joannes Kindt veldwagter oud twee en vyftig jaer beide te Cuerne woonende. De welke naer voorlezing dezer akte benevens ons geteekend hebben den vader verklaerd hebbende niet te konnen schryven.
(Sign. P Decanniere) (Sign. J Kindt) (Sign. Andries)