BSG Zaventem 1861 nr. 49

Personen

kind Josephina CAPRIAU
° Nederwoluwe nr. 250 Zaventem, 6 sep. 1861 - 0.00 uur
 
aangever Josephus CAPRIAU, 29 j., daglooner, Nederwoluwe nr. 250 Zaventem
° Brussel
vader
  Anna Maria JANSSENS, 34 j., Nederwoluwe nr. 250 Zaventem
° Berg
moeder
getuige Franciscus ENGELS, 50 j., veldwachter, Zaventem  
getuige Carolus Desiré TEYSSENS, 42 j., gemeente ontvanger, Sint-Stevens-Woluwe  

Akte Zaventem 7 sep. 1861 - 10.00 uur

Ten jare duyzend acht honderd een-en-zestig, den zevensten september ten tien ure voor middag, voor ons Felix Wydemans, Borgemeester Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeente van Saventhem, Arrondissement van Brussel, Provincie Braband, is gecompareerd Josephus Capriau, oud negen en twintig jaeren, beroep van daglooner geboortig van Brussel woonende te Saventhem die ons een kind van het vrouw geslacht heeft vertoond, welke hy verklaert heeft geboren te zyn den zesden dezer maend ten twaelf ure 's nachts, van hem verklaerder en van deszelfs echtgenote Anna Maria Janssens oud vier en dertig jaer geboren te Berg en woonende te Saventhem; aen welk kind hy gegeven heeft den voornaem van Josephina; geboren zynde ten woonhuize van hare ouders op de plaets genaemd Nederwoluwe N 250.
De voorzegde aenbieding en verklaring gedaen in de tegenwoordigheyd van Franciscus Engels, oud vyftig jaeren, beroep van veldwachter, woonende te Saventhem, en van Carolus Desiré Teyssens, oud twee en veertig jaeren, beroep van gemeente ontvanger, woonende te Sint Stevens Woluwe.
En naer hun voorlezing van den tegenwoordigen akt te hebben gedaen, hebben de getuigen met ons geteekend. Den vader heeft verklaerd niet te kunnen naamteekenen.
(Sign. F. Engels) (Sign. ChDTeyssen) (Sign. FWydemans)