BSO Zaventem 1863 nr. 3

Personen

overledene Josephus CAPRIAU, 31 j., daglooner, Zaventem
° Brussel (vaderlandskind)
+ Hoogstraat Zaventem 25 jan. 1863 - 22.00 uur
 
aangever Franciscus ENGELS, 52 j., veldwachter, Zaventem  
aangever Joannes Baptista MICHIELS, 43 j., scheisser, Zaventem  
  Anna Maria JANSSENS echtgenote
  weduwe De Greef, Hoogstraat Zaventem  

Akte Zaventem 26 jan. 1863 - 10.00 uur

AKTE VAN OVERLYDING, N° 3
Op heden zes en twintigsten january duyzend acht honderd dry-en-zestig, ten tien uere voor middag, voor ons Felix Wydemans, borgemeester Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeente van Saventhem, Arrondissement van Brussel, Provincie Braband, zyn gecompareerd Franciscus Engels oud twee en vyftig jaeren, beroep van veldwachter, woonende te Saventhem geene maegschap van den overledenen, en Joannes Baptista Michiels oud dry en veertig jaeren, beroep van scheisser woonende te Saventhem geen maegschap van de overledenen, de welke ons hebben verklaert dat Josephus Capriau oud een en dertig jaer, daglooner, geboren te Brussel en woonende te Saventhem; echtgenoot van Anna Maria Janssens, en vaderlandsch kind, overleden is gisteren vyf en twintigsten dezer loopende maend january, ten tien uren s'avonds, ten woonhuize van de weduwe De Greef, op de Hoogstraet.
Na voorlezing dezer, hebben de komparanten met ons geteekend.
(Sign. F. Engels) (Sign. J:B Michiels) (Sign. FWydemans)

Extract Zaventem 25 apr. 1864

Pro Deo.
Burgerlyken stand.
Uittreksel uit de akten des overlydens register van het jaer 1863, der Gemeente Saventhem.
Ten jare duizend achthonderd dry en zestig den vyf en twintigsten January is overleden Josephus Capriau, oud een en dertig jaren, daglooner, geboren te Brussel en woonende te Saventhem; echtgenoot van Anna Maria Janssens en vaderlandskind.
Afgeleverd op ongezegeld papier door ons Schepenen, ambtenaer van den Burgerlyken Staet der gemeente Saventhem.
Saventhem, den 25 April 1864.
(Sign. F Peeters)