BSG Zaventem 1865

Personen

kind Michel STREULENS
° Hoogstraet Zaventem 27 aug. 1865 - 21.00 uur
 
aangever Guillam STREULENS, 44 j., daglooner, Hoogstraat Zaventem
° Everberg
vader
  Anna Maria JANSSENS, 38 j., Hoogstraat Zaventem
° Berg
moeder
getuige Joannes WAUTERS, 29 j., herbergier, Zaventem  
getuige Carolus Désiré TEYSSENS, 25 j., gemeenteontvanger, Sint-Stevens-Woluwe  

Akte Zaventem 28 aug. 1865 - 8.00 uur

Ten jare duyzend acht honderd vyf-en-zestig, den acht en twintigsten Augusty, ten acht ure s' morgens, voor Ons Franciscus Peeters, schepen, Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der gemeente van Saventhem, Arrondissement van Brussel, Provincie Braband, is gecompareerd Guillam Streulens, oud vier & veertig jaeren, beroep van daglooner geboortig van Everbergh en woonende te Saventhem die ons een kind van het mans geslacht heeft vertoond, welke hy verklaart heeft geboren te zyn den zeven en twintigsten Augusty, ten negen ure s' avonds, van hem verklaerder en van denzelfs echtgenote Anna Maria Janssens, oud acht en dertig jaer, geboren te Bergh en woonende te Saventhem; aen welk kind hy gegeven heeft den voornaem van Michel; geboren zynde ten woonhuize van zyne ouders op de hoogstraet.
De voorzegde aanbieding en verklaring gedaen in de tegenwoordigheyd van Joannes Wauters, oud negen twintig jaeren, beroep van herbergier, woonende te Saventhem, en van Carolus Désiré Teyssens, oud vyf en twintig jaeren, beroep van gemeenteontvanger, woonende te Sint Stevens Woluwe.
En na hun voorleezing van den tegenwoordigen akt te hebben gedaen, hebben de getuigen door den vader hiertoe geroopen en aenzocht met ons geteekend; Den vader heeft verklaerd niet te konnen schryven nog teekenen als ongeleerd zynde.
(Sign. J Wouters) (Sign. CHD Teyssens) (Sign. F. Peeters)