BSO Heule 1872 nr. 119

Personen

overledene Fredericus Bernardus COUSSEMENT, 57 j., zwijngelaar, Heule
° Moorsele
+ Heule 12 jun. 1872 - 23.00 uur
 
aangever Joannes CALLEMIN, 58 j., veldwachter, Heule kennis
aangever Joannes VANDERWALLE, 48 j., koopman in vlas, Heule kennis
  Franciscus COUSSEMENT, overleden vader
  Juliana MULLE, overleden moeder
  Virginie VANFLETEREN, 51 j., huijswerkster, Heule echtgenote

Akte Heule 13 jun. 1872 - 10.00 uur

119. Het jaar achttien honderd twee en zeventig den dertienden Junij, ten tien uren 's morgens, voor ons Judocus D'hooghe, schepen gedeleguerden ambtenaar van den Burgerstands des gemeente Heule, zijn verschenen Joannes Callemin, veldwachter, oud acht en vijftig jaren, en Josephus Vanderwalle, koopman in vlas, oud acht en veertig jaren, beide alhier woonachtig en beide komparanten kennissen van den overleden hier na welke komparanten ons hebben verklaard, dat, Fredericus Bernardus Coussement, zwijngelaar, oud zeven en vijftig jaren, geboren te Moorsele en alhier woonachtig; zoon van Franciscus en van Juliana Mulle, beide aflijvig, man van Virginie Vanfleteren, huijswerkster oud een en vijftig jaren, alhier woonachtig, overleden is gisteren binnen deze gemeente in zyne woonst ten elf uren 's avonds; En na lezing dezer de eerst komparant heeft met ons geteekend, de tweede komparant heeft verklaard niet te kunnen schrijven noch teekenen ongeleerd zijnde.
(Sign. J. Callemin) (J. D'hooghe)