BSG Ieper 1875 nr. 37

Personen

kind Julianus Henricus DEKIMPE
° Ieper 21 jan. 1875 - 11.00 uur
 
aangever Maria CLAEYS, 28 j., vroedvrouw, Ieper  
  Silvia Theresia BORREMAN, 24 j., kantwerkster, Ieper
° Ieper
moeder
  Augustinus DEKIMPE, 28 j., daglooner, Ieper
° Kuurne
vader (afwezig)
getuige Casimirus CLAEYS, 66 j., onderwijzer, Ieper  
getuige Carolus VANDENBULCKE, 80 j., zonder beroep, Ieper  

Akte Ieper 23 jan. 1875 - 10.00 uur

37. Ten jare achttien honderd vijf en zeventig, den dry en twintigsten Januari, om tien ure voor middag. Voor ons Ludovicus Josephus Vanheule, schepen, gemachtigden ambtenaar van den Burgerstand der stad Ipre.
Is verschenen Maria Claeys, oud acht en twintig jaren, vroedvrouw, gehuisvest in deze stad, de welke ons heeft verklaard dat er den een en twintigsten dezer maand, om elf ure voor middag, een kind geboren is van het mannelyk geslacht in het huis N° 16 Schuelaar straat, die zy ons vertoond, en waer aan zy verklaard heeft te willen geven den voornamen van Julianus Henricus, welk kind geboren is van Silvia Theresia Borreman, oud vier en twintig jaren, kantwerkster, geboren en gehuisvest te Ipre, echtgenoote van Augustinus Dekimpe, oud acht en twintig jaren, daglooner, gehuisvest in deze stad, gebortig van Ceurne, thans afwezig. De gemelde verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Casimirus Claeys, oud zes en zestig jaren, onderwyzer, en van Carolus Vandenbulcke, oud tachtig jaren, zonder beroep, beide gehuisvest te Ipre. - En na voorlezing de comparante en de eerste getuige hebben met ons dezen akt geteekend, de tweede geuitge heeft verklaard niet te kunnen schrijven.
(Sign. C. Claeys) (Sign. Marie Claeys) (Sign. LJVanheure)