BSG Ieper 1877 nr. 117

Personen

kind Emilius Arthur DEKIMPE
° Schuttelaar straat 16 Ieper 29 mrt. 1877 - 11.00 uur
 
aangever Maria CLAEYS, 30 j., vroedvrouw, Ieper vroedvrouw
  Augustinus DEKIMPE, 30 j., daglooner, Kortrijk
° Kuurne
vader (afwezig)
  Sÿlvia Theresia BORREMAN, 26 j., kantwerkster, Schuttelaar straat 16 Ieper
° Ieper
moeder
getuige Casimirus CLAEYS, 69 j., onderwyzer, Ieper  
getuige Abdon MORREAU, 42 j., messagier van het gemeente bestuur, Ieper  

Akte Ieper 31 mrt. 1877 - 9.30 uur

117. Ten jare achttien honderd zeven en zeventig, den een en dertigsten Maart, om negen ure en half 's morgens. - Voor ons Hector Bossaert, schepen, gemachtigden ambtenaar van den Burgerstand der stad Ipre.
Is verschenen Maria Claeys, oud dertig jaren, vroedvrouw, gehuisvest in deze stad, de welke ons heeft verklaard dat er den negen en twintigsten dezer maand, om elf ure 's morgens, een kind geboren is van het mannelyk geslacht in het huis N° [16] Schuttelaar straat, die zy ons vertoond, en waer aan zy verklaard heeft te willen geven den voornamen van Emilius Arthur, welk kind geboren is van Sÿlvia Theresia Borreman, oud zes en twintig jaren, kantwerkster, geboren te Ipre, echtgenoote van Augustinus Dekimpe, oud dertig jaren, daglooner, gehuisvest in deze stad, gebortig van Ceurne, thans afwezig. De gemelde verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Casimirus Claeys, oud negen en zestig jaren, onderwyzer, en van Abdon Morreau, oud twee en veertig jaren, messagier van het gemeente bestuur, beiden gehuisvest te Ipre. - En na voorlezing de comparante en de getuigen hebben met ons dezen akt geteekend.
(Sign. C. Claeys) (Sign. Marie Claeys) (Sign. A Morreau) (Sign. LJVanheure)