BSO Ieper 1879 nr. 143

Personen

overledene Josephina Barbara Petronilla HOOREN, zonder beroep, Ieper
° Ieper 23 aug. 1792
+ Sint-Jans-hospitaalstraat nr. 5 Ieper 24 apr. 1879 - 11.00 uur
 
aangever Henricus SIX, 57 j., messagier van de burgerlijke godshuizen, Ieper  
aangever Henricus BONDUWE, 47 j., messagier van de burgerlijke godshuizen, Ieper  
  Petrus Josephus Henricus HOOREN vader
  Josephina WALLAERT moeder
  Franciscus Josephus DUFLOU, overleden echtgenoot

Akte Ieper 25 apr. 1879 - 10.00 uur

Ten jare achttien honderd negen en zeventig, den vijf en twintigsten April, om tien ure 's morgens. - Voor ons Hector Bossaert, Schepen, gemachtigden Ambtenaar van den Burgerstand deel Ipre.
Zijn verschenen Henricus Six, oud zeven en vyftig jaren en Henricus Bonduwe, oud zeven en veertig jaren, messagiers der Burgerlijke Godshuizen, beiden gehuisvest te Ypre, kennissen der nagenaamde overledene, dewelke ons hebben verklaard dat Josephina Barbara Petronilla Hooren, gehuisvest te Ipre, zonder beroep, geboren in deze stad den drij en twintigsten Augusti zeventien honderd twee en negentig, dochter van Petrus Josephus Henricus Hooren en van Josephina Wallaert zijne echtgenoote; weduwe van Franciscus Josephus Duflou, gisteren om elf ure 's morgens overleden is in het huis n° 5 Sint Jans Hospitaalstraat. - En na voorlezing de comparanten hebben met ons dezen akt geteekend.
(Sign. H.C.Six) (Sign. H.Bonduwe) (Sign. H.Bossaert)