BSG Ieper 1879 nr. 438

Personen

kind Maria Ludovica DEKIMPE
° Kalverstraat nr. 11 Ieper 17 nov. 1879 - 1.00 uur
 
aangever Augustinus DEKIMPE, 33 j., werkman, Ieper
° Kuurne
vader
  Sylvia Theresia BORREMAN, 27 j., kantenwerkster, Ieper
° Ieper
moeder
getuige Bernardus COFFYN, 55 j., werkman, Ieper  
getuige Fredericus CORTON, 36 j., werkman, Ieper  

Akte Ieper 18 nov. 1879 - 11.30 uur

Ten jare achttien honderd negen en zeventig, den achttienden November, om elf ure en half 's morgens. - Voor ons Hector Bossaert, schepen, gemachtigden ambtenaar van den Brugerstand der stad Ypre.
Is verschenen Augustinus Dekimpe, oud drij en dertig jaren, werkman, gehuisvest te Ypre, geboren te Cuerne, dewelke ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren in zijne woonst N° 11 Kalverstraat, gisteren om een ure 's morgens, van hem verklaarder en van Sylvia Theresia Borreman, oud negen en twintig jaren, kantenwerkster, geboren in deze stad, zijne echtgenoote; en waar aan hij verklaard heeft te willen geven de voornamen van Maria Ludovica. - De gemelde verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Bernardus Coffyn, oud vijf en vijftig jaren, en van Fredericus Corton, oud zes en dertig jaren, werklieden, beiden gehuisvest in deze stad. - En na voorlezting de vade heeft met ons dezen akt geteekend, de getuigen hebben verklaard niet te kunnen schrijven.
(Sign. Dekimpe) (Sign. H. Bossaert)