BSG Heule 1880 nr. 29

Personen

kind Ludovica Maria HANSON
° Sectie B, Heule 2 feb. 1880
 
aangever Petrus Franciscus HANSON, 30 j., wever, Sectie B, Heule vader
  Silvie Leonie Octavie COUSSEMENT, 28 j., huishoudster, Sectie B, Heule moeder
getuige Charles COTTEGNIER, 58 j., schrijver, Heule  
getuige Joannes CALLEMIN, 66 j., veldwachter, Heule  

Akte Heule 4 feb. 1880

N 29. Ten jaren achttien honderd tachentig, den vierden february ten tien uren S morgens, voor ons August Lagae Burgemeester Ambtenaar van den Burgerstand der gemeente Huele, is verschenen.
Petrus Franciscus Hanson, wever, oud dertig jaren, alhier woonachtig; De welken ons heeft vertoond een kind zynde van het vrouw geslacht, geboren eergisteren ten acht uren S morgens in zyne wooning binnen deze gemeente Sectie B, van hem vertoonder en van zyne huisvrouw Silvie Leonie Octavie De dey Coussement, huishoudster van achtentwintig jaren, alhier woonachtig, en waar aan hy verklaarde te geven de voornamen van Ludovica Maria. Gemelde vertooning ende versclaring gedaan in de tegenwoordigheid van Charles Cottegnier, schryver, oud acht en vyftig jaren, en Joannes Callemin, veldwachter, oud zes en zestig jaren, beide alhier woonachtig. En na lezing dezer akts dadelyk opgesteld, de komparant, vader, de getuigen hebben met ons geteekend.
(Sign. ChCottegnier) (Sign. P. Hanson) (Sign. J Callemin) (Sign. AugustLagae)