BSO Ieper 1881 nr. 124

Personen

overledene Maria Ludovica DEKIMPE, Ieper
° Ieper 17 nov. 1879
+ Doorgangstraat nr. 19 Ieper 31 mrt. 1881 - 21.30 uur
 
aangever Augustinus DEKIMPE, 34 j., daglooner vader
aangever Ludovicus LEGRAND, 36 j., commissionnaris, Ieper kennis
  Sylvia Theresia BORREMAN, kantenwerkster, Ieper moeder

Akte Ieper 1 apr. 1881 - 15.00 uur

Ten jare achttien honder een en tachtig, den eersten April, om drij ure namiddag. - Voor ons, Hector Bossaert, Schepen, Gemachtigden Ambtenaar van den Burgerstand der stad Ypre.
Zijn verschenen Augustinus Dekimpe, oud vier en dertig jaren, daglooner en Ludovicus Legrand, oud zes en dertig jaren, commissionnaris, beide gehuisvest te Ypre, de eerste vader en de tweede kennis der nagenaamde overledene, dewelke ons hebben verklaard dat Maria Ludovica Dekimpe, woonende te Ypre, geboren in deze stad den zeventienden November achttien honderd negen en zeventig, dochter van den eersten comparant en van Sylvia Theresia Borreman, zijne echtgenoote, kantenwerkster, gehuisvest te Ypre, gisteren om negen ure en half 's avonds overleden is in het huis N° 19 Doorgangstraat. - En na voorlezing, de eerste comparant heeft met ons dezen akt geteekend, de tweede heeft verklaard niet te knnen schrijven.
(Sign. Dekimpe) (Sign. H. Bossaert)