BSG Ieper 1881 nr. 109

Personen

kind Augusta Coleta HANSON
° Sectie B, Heule 25 mei 1881 - 22.00 uur
 
aangever Petrus HANSON, 31 j., wever, Heule vader
  Silvia Leonia Octavia COUSSEMENT, 27 j., huishoudster, Heule moeder
getuige Charles COTTEGNIER, 59 j., schryver, Heule  
getuige Joannes CALLEMIN, 67 j., veldwachter, Heule  

Akte Ieper 26 mei 1881 - 15.00 uur

N° 109. Het jaar achttien honderd een en tachentig, den zesentwintigsten mei, ten drie uren des na middags, voor ons August Lagae Burgemeester Ambtenaar van den Burgerstand, der gemeente Heule, is verschenen, Petrus Franciscus Hanson, wever, oud een en dertig jaren, alhier woonachtig; De welken ons heeft vertoond een kind zynde van het vrouwgeslacht, geboren gisteren ten tien uren S avonds ten zyne wooning binnen deze gemeente Sectie B, van hem vertooner, en van zyne huysvrouw Silvia-Leonia-Octavia Coussement, huishautster, oud seven en twintig jaren, alhier woonachtig, en waar aan hy verklaarde te geven de voornamen van Augusta Coleta. Gemelde vertooning ende verklaring gedaan in de tegenwoordigheid van Charles Cottegnier, schryver, oud negen en vyftig jaren, en Joannes Callemin, veldwachter, oud zeven en zestig jaren, beide alhier woonachtig; En na lezing dezer akt dadelyk opgesteld, de komparant vader, de getuigen hebben met ons geteekend.
(Sign. Ch Cottegnier) (Sign. J Callemin) (Sign. P. Hanson) (Sign. AugustLagae)