BSO Ieper 1882 nr. 70

Personen

overledene

Hermanus Arturus Maria SWEKELS, herbergier, Ieper
° Ieper 14 jan. 1836
+ Blindeliedenstraat nr. 10 Ieper 27 feb. 1882 - 9.00 uur

 
aangever Franciscus LENAERTS, 31 j., rondleurder, Ieper kennis
aangever Desiderius HAUSJOY, 60 j., herbergier, Ieper kennis
  Petrus SWEKELS, overleden vader
  Catharina Rosa BOLLAERT, overleden moeder
  Emerentia Hortentia DUFLOU echtgenote

Akte Ieper 28 feb. 1882 - 9.30 uur

Ten jare achttien honderd twee en tachtig, den acht en twintigsten februari, om negen ure en half 's morgens. - Voor ons, Hector Bossaert, Schepen, Gemachtigden Ambtenaar van den Burgerstand der stad Ypre.
Zijn verschenen Franciscus Lenaerts, oud een en dertig jaren, rondleurder, en Desiderius Hausjoy, oud zestig jaren, herbergier, beiden gehuisvest te Ypre, kennissen des nagenaamden overleden, dewelke ons hebben verklaard dat Hermanus Arturus Maria Swekels, herbergier, gehuisvest te Ypre, geboren in deze stad, den veertienden Januari achttien honderd zes en dertig, zoon van Petrus Swekels en van Catharina Rosa Bollaert, zijne echtgenoote, beiden overleden; echtgenoot van Emerentia Hortentia Duflou, gisteren om negen ure 's morgens overleden is in het huis N° 10 Blinde lieden straat. - En na voorlezing, de eerste comparant heeft met ons dezen akt geteekend, de tweede heeft verklaard niet te kunnen schrijven.
(Sign. Lenaerts Franciscus) (Sign. H. Bossaert)