BSO Ieper 1883 nr. 164

Personen

overledene Sylvia Theresia BORREMAN, kantenwerkster, Ieper
° Ieper 19 okt. 1850
+ Meenenstraat nr. 5 Ieper 5 apr. 1850 - 11.00 uur
 
aangever Martinus MOERMAN, 69 j., daglooner, Ieper kennis
aangever Bernardus COFFYN, 59 j., daglooner, Ieper kennis
  Simoen Jacobus Julianus BORREMAN, schilder, Ieper vader
  Clementia Constantia LESAGE, herbergierster, Ieper moeder
  Augustinus DEKIMPE echtgenoot

Akte Ieper 6 apr. 1883 - 10.00 uur

164. Ten jare achttien honderd drij en tachtig, den zesden April, om tien ure 's morgens. - Voor ons, Hector Bossaert, Schepen, gemachtigden Ambtenaar van den Burgerstand der stad Ypre.
Zijn verschenen Martinus Moerman, oud negen en zestig jaren, en Bernardus Coffyn, oud negen en vijftig jaren, daglooners, beide gehuisvest te Ypre, kennissen der nagenaame overledene, dewelke ons hebben verklaard dat Sylvia Theresia Borreman, kantenwerkster, gehuisvest te Ypre, geboren in deze stad, den negentiende October achttien honderd vijftig, dochter van Simoen Jacobus Julianus Borreman, Schilder, en van Clementia Constantia Lesage, zijn echtgenoote, herbergierster, beide gehuisvest te Ypre; echtgenoote van Augustinus Dekimpe; gisteren twaalf ure 's middags overleden is in het huis N° 5 Meenenstraat - En na voorlezing, wij hebben deze akte geteekend, de comparanten hebben verklaard nat te kunnen schrijven.